VOS Management

Yuri Vos ervaren Agile Coach Project Manager Interim Manager Programma Manager IT Geek

Technische Universiteit Delft

Programma Manager | Agile Coach

Vanuit de behoefte binnen de Technische Universiteit Delft de digitale dienstverlening aan studenten, docenten en de onderwijsorganisatie te verbeteren heb ik een deel van het programma Digital Excellence for Education geleid.

Doel van het programma is naast het opleveren van de verschillende projecten het initiëren en begeleiden van een organisatie verandertraject, waarbij iteratief werken vanuit klantbehoefte (Agile/DevOps) centraal staat.

De scope van het programma betreft alle 8 de faculteiten en de centrale organisatie van de TU Delft. Het betreft de implementatie van diverse processen binnen het bestaande applicatielandschap en een aantal nieuw te verkrijgen applicaties via Europese / onderhandse aanbestedingen.

De functionele scope betreft projecten binnen de onderwijslogistiek & administratie denk hierbij aan het optimaliseren van de bezetting en benutting van onderwijsruimtes, het roosterproces en het proces voor het vaststellen en uitvragen van het onderwijsprogramma. Maar ook aan het optimaliseren (digitaliseren) van het afstudeerproces, de niet-reguliere cursusadministratie en het student exchange proces.

Kennisgebieden

Verander Management; Agile Product Management (Product Ownership); Portfolio Management; Programma Management; Project Management; Software Development; Testing; Scrum; Kanban; DevOps; Agile; Onderwijslogistiek, Onderwijsplanning, Roosteren, Student Administratie, Cursusaanbod

Methoden

Impact Mapping; Kanban; Scrum; DevOps; Information Management

Tooling

Jira; Coachview, Mobility Online; Osiris; Osiris Zaak; Pega Systems; Syllabus+