VOS MANAGEMENT BV

Yuri Vos ervaren Agile Coach Project Manager Interim Manager Programma Directeur Programma Manager

Erasmus Universiteit Rotterdam

Agile Coach | Project Manager | Product Owner

Vanuit de behoefte van de Universiteit de totale software development lifecycle te professionaliseren heb ik een veranderingstraject geïnitieerd en begeleid. Het doel was naast het opleveren van verschillende projecten (DLWO | RIS | Intranet | LMS) het implementeren van de ‘nieuwe Erasmus werkwijze’ en organisatie.

De scope van de opdracht betrof zowel Business als ook IT van Strategie tot Product in een complexe multidisciplinaire omgeving. Waarbij de complexiteit zowel in een technisch uitdagende keten van technologieën zat als ook in een politiek gevoelige omgeving met vele belangen.

De Agile aanpak is zeer succesvol gebleken en is binnen de EUR als standaard ‘project’ aanpak verheven. Tijdens de transformatie zijn middelen als Agile Portfolio Management, SCRUM, Kanban, Impact Mapping en Specification by Example (synoniemen: ATDD, BDD) geïntroduceerd en geïmplementeerd.

Gedurende een langere periode als Product Owner voor het gehele onderwijs domein opgetreden en de verschillende development teams en leveranciers van de EUR aangestuurd vanuit het CIO / Informatie Management.

Hieronder is een beschrijving van de verschillende projecten/rollen te vinden.

AGILE COACH | PRODUCT OWNER ONDERWIJS

Vanuit de CIO bestond de behoefte de gehele keten van informatie management binnen het onderwijs domein van de Erasmus Universiteit Rotterdam te optimaliseren. Als Agile Coach heb ik de informatie managers van de verschillende faculteiten, met onder andere met de introductie van Agile Portfolio Management, kunnen helpen met het waarde gedreven sturen van initiatieven.

Gedurende een langere periode als Product Owner van het onderwijs domein opgetreden en de verschillende development teams en leveranciers van de EUR aangestuurd vanuit het CIO / Informatie Management.

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS | CANVAS)

In de rol van project manager de ICT kant van de implementatie van een nieuw aangekocht Learning Management System (LMS | Canvas) begeleid inclusief de aansturing van het interne Application Integration team. Dit betrof onder andere het ontwikkelen van de koppeling, maken van LTI tooling en het inrichten en in beheer brengen van Canvas.

Tijdens de implementatie tevens de niet IT kant van het project begeleid om dit Agile/Scrum aan te pakken. Tijdens het voortraject betrokken geweest bij de Europese aanbesteding van het LMS.

DIGITALE LEER EN WERK OMGEVING (DLWO | MYEUR)

WINNAAR TOP SUPPORT AWARD

Doel van dit project was het opleveren van een Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) voor de studenten van de Universiteit. Dit hield in een tal van verschillende bronsystemen ontsluiten via één portaal maar ook het samenbrengen van de faculteiten en processen.

Het project betrof de zowel ICT als Business van Strategie tot Product in een complexe multidisciplinaire omgeving. Waarbij de complexiteit zowel in een technisch uitdagende keten van technologieën zat als ook in een politiek gevoelige omgeving met vele belangen.

Het project is dankzij de Agile aanpak zeer succesvol gebleken en is binnen de EUR als standaard aanpak verheven. MyEUR is binnen budget, met bijna 1,5 keer de scope, nagenoeg geen incidenten en een student tevredenheids-score van een 5,5 naar een 7,2 gegroeid in vier maanden.

Het projectteam is tevens uitgeroepen tot winnaar van de prestigieuze Top Support Award. Volgens de jury heeft het team laten zien wat wordt verstaan onder ‘samenwerken’, ‘resultaatgericht zijn’ en ‘klantbetrokkenheid’.

OPZET EN IMPLEMENTATIE ORGANISATIE BREED TESTBELEID

Als management consultant verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van een test beleid binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Naast het inhoudelijk opzetten van het beleid, de strategie en de organisatie is het creëren van draagvlak bij de stakeholders binnen en buiten ICT een belangrijke taak geweest.

Om het beleid te toetsen het test management van een aantal programma’s binnen de Erasmus Universiteit zoals het implementeren van het nieuwe Research Informatie Systeem (Converis van de firma Thomson Reuters) opgezet.

Kennisgebieden

Verander Management; Agile Product Management (Product Ownership); Portfolio Management; Project Management; Software Development; Testing; Scrum; Kanban; Agile

Methoden

Impact Mapping; Specification By Example; Design Thinking; Acceptance Test Driven Development (ATDD); Behaviour Driven Development (BDD); Extreme Programming (XP); Pair Programming; Test Automation; Performance Testing; TMap; Scrum; ISTQB; DevOps; Test Driven Development (TDD); Continuous Integration; Continuous Delivery; Information Management

Tooling

Jira; Confluence; Atlassian Suite; Java; NodeJS; Redis; Elasticsearch; PHP; SQL; Liferay; Selenium; Cucumber; Gherkin; Robot Framework, Kibana; Osiris; Blackboard; Canvas